หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  นำเสนอผลงาน เหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ ท่านเลขา รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  
      

 เด็กหญิงปณิตา  มณีเนียม และ เด็กหญิงพลอยไพลิน  กลิ่นจันทร์  นำเสนอผลงาน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  การแข่งขันการ์ตูนเรื่องสั้น Comic Strip)  ระดับชั้น ม.1 - ม.3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี

 
: เยาวลักษณ์ ญาโน
: 2562-05-27