หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ยินดี กับความสำเร็จของ เด็กหญิงปณิตา มณีเนียม และ เด็กหญิงพลอยไพลิน กลิ่นจันทร์  
      

 ยินดี กับความสำเร็จของ เด็กหญิงปณิตา  มณีเนียม และ เด็กหญิงพลอยไพลิน  กลิ่นจันทร์  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  การแข่งขันการ์ตูนเรื่องสั้น Comic Strip)  ระดับชั้น ม.1 - ม.3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  ฝึกสอนโดย  นางเยาวลักษณ์  ญาโน  

      
: เยาวลักษณ์ ญาโน
: 2562-05-27