หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  สมัครค่าย โครงการเพิ่มความรู้ "ออกแบบกราฟิก"  
      

สมัครค่าย โครงการเพิ่มความรู้  "ออกแบบกราฟิก"   13-14  มีนาคม  60  นักเรียนคนใดสนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมได้ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
: เยาวลักษณ์ ญาโน
: 2560-03-05