หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
ศืลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัด สุราษฏร์ธานี เก็บตกภาพบรรยากาศ
ฝึกซ้อม