หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
อบรมโครงการ OBEC Active Learning Camp "ค่ายเพิ่มเวลารู้" Computer. Graphic
เตรียมพร้อมก่อนแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคใต้ จังหวัดระนอง
แข่งการ์ตูน Animation "เพลงตามรอยพระราชา" สำนักพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ว้ดโพธิ์ธาวาส จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ภาพกิจกรรมแข่งทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับภาคใต้ ปี 58 จังหวัดสงขลา